A t/m Z
Marjan Smit
Geboren op 11 juni 1958 te Amersfoort.Van 1979 tot 1984 heeft zij de opleiding gevolgd aan de Academie Artibus te Utrecht.
Diploma monumentale Vormgeving.
Marjan Smit heeft zich bekwaamd in de droge naald etstechniek.

Marjan neemt de eigenschappen van de etsplaat als uitgangspunt.
Haar etsen zijn opgebouwd uit grillige, schijnbaar toevallig getrokken lijnen en solitaire vlakken.
De spontaniteit wordt in de hand gehouden, want de verschillende elementen zijn samengevoegd
in evenwichtige composities.
Haar werkwijze benadrukt de rauwe ambachtelijkheid van de droge naald techniek wat de  expressiviteit in haar werk ten goede komt.

Terug naar overzicht